נכות כללית


לצורך קבלת גימלת נכות כללית בתביעות כנגד ביטוח לאומי, מחלקים את גמלת הנכות לשני שלבים:
השלב הראשון – הוועדה הרפואית שקובעת את הנכות הרפואית
השלב השני – וועדת אי כושר שקובעת את דרגת האי כושר של הנכה לעבוד.

חשוב מאד שהנכות הרפואית תהיה מקסימלית, ותעבור את תנאי הסף שנקבעו בחוק.
לאדם עובד – מינמום 60% שיעור נכות . אם הוועדה הרפואית קבעה ששיעור הנכות הוא לפחות 25% אזי מספיק ששיעור הנכות הרפואית יעמוד על 40%.
לגבי קביעת הוועדה הרפואית, חשוב מאוד שוועדה רפואית תקבע שדרגת הנכות הרפואית תהיה גבוהה עד כמה שאפשר. חשוב מאוד שההחלטה בדבר דרגת הנכות הרפואית תעבור את תנאי הסף שנקבעו בחוק.
השלב השני – קביעת דרגת אי הכושר של הנכה העובד:
לאחר שהוועדה הרפואית קבעה את דרגת הנכות הרפואית, יבדק הנכה על ידי פקיד\ה השיקום של ביטוח לאומי בכדי לקבוע את דרגת אי כושר שלו לעבוד.


חשוב מאד להתעקש לקיים את הבדיקה במחלקת השיקום רק לאחר שקיבל עותק מהפרוטוקול של הוועדה הרפואית.
ככל שדרגת האי כושר מגיעה לסף של60% ואפילו מתקרבת ל75% כך גימלת הנכות תהיה גבוהה יותר.
בעת גובה גימלת הנכות הכללית נקבע על פי דרגת האי כושר לעבוד ולא על פי הנכות הרפואית.
חשוב לדעת שגובה גימלת הנכות הכללית נקבע על פי דרגת האי כושר של הנכה ולא על פי הנכות הרפואית.


משרדי מתמחה בתביעות נכות כללית. נשמח להיפגש איתך לפגישת ייעוץ ראשוני.

Call Now Button דילוג לתוכן