נכות מעבודה

נפגע בעבודה שעקב הפגיעה נותר עם נכות יהיה זכאי לקצבת נכות זמנית או קבועה, או לקבלת מענק חד פעמי מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית.

טרם הגשת תביעת נכות לביטוח לאומי בעקבות תאונת עבודה, יש לקבל מהמעסיק טופס הפניה לטיפול רפואי לעובד שכיר.
על המעסיק למלא את הטופס ולחתום עליו.
לאחר מכן יש לפנות למחלקת תאונת עבודה בקופת החולים של הנפגע, להגיש לרופא המשפחה ולקבל ממנו מסמך שנקרא "תעודה רפואית ראשונה לנפגע עבודה".


מדוע חשוב להיעזר בעו"ד תאונות עבודה שילווה את התהליך מן היום הראשון?
חשוב להשלים את התהליך סמוך ככל הניתן להתרחשות התאונה בחלק מהמקרים, הביטוח הלאומי מרשה למעסיק לשלם את דמי הפגיעה לעובד. במקרים אלו, תשלום דמי הפגיעה יתקבל מהמעסיק, והוא יקבל את השבת הסכומים ששולמו מהביטוח הלאומי.
חשוב מאוד להבין את זה ולהתנהל בהתאם, במידה וחסרים מסמכים נלווים לטופס התביעה, בעיקר מסמכים שמעידים על קבלת טיפולים רפואיים או אשפוז בבית חולים, המוסד לביטוח לאומי לא יעיין בבקשה, ולא יטפל בה.
בנוסף, יש כאמור גם זכויות לפנסיית נכות או קצבת אובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה או חברת הביטוח.

Call Now Button דילוג לתוכן