תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה

במאמר זה עוסק ב- תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה, כמו גם אפרט מהם השלבים לקבלת פיצויים ומיצוי הזכויות לנפגע עבודה מול המוסד לביטוח לאומי. בנוסף, אסביר, מהם השלבים אותם המבוטחים, אם שכירים ואם עצמאים, נדרשים לעבור עד לשלב קבלת הפיצויים וכיצד יש לפעול. ראשית, פגיעה בעבודה, נחשבת לתחום של תאונות עבודה, הכוללות פגיעות פיזיות, בעיות נפשיות, או פגיעות כתוצאה משימוש בחומרים מסוכנים (תאונת מקצוע) ואף תאונות דרכים שקרו בדרך לעבודה או ממנה, בתנאי שהנפגע, לא עצר בדרך למטרות פרטיות כגון סידורים אישיים וכיו"ב.

תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה הסבר

הדיווח למוסד לביטוח לאומי, מתבצע באמצעות טופס ב.ל 250.

הנפגע חייב ליידע את המעסיק בדבר פגיעתו, כאשר טופס הדיווח ימולא ע"י המעסיק.

כאשר טופס זה למעשה, ישמש את הנפגע להצגה במיון לרפואה דחופה בעת קבלת עזרה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה.

הדוח וחוות הדעת הרפואית של הרופא, ישמש תעודה רפואית ראשונה לנפגע.

מי הם המבוטחים במוסד לביטוח לאומי בביטוח נפגעי עבודה?

הזכאים לפיצויים ומוכרים כנפגעי עבודה הם:
• עובדים שכירים שמבוטחים בביטוח נפגעי עבודה וכן, עובדים עצמאים שמשלמים עבור עצמם דמי ביטוח לאומי.
• כל עובד, למעט שוטר, סוהר ועובד שירותי הביטחון
• עובד עצמאי, בתנאי שהיה רשום במוסד, או עשה את כל הדרוש להירשם.
• אדם נבחן לפי חוק החניכות, או לפי חוק שירות התעסוקה, והוא בשעת הבחינה בלבד.
• מי שמתאמן לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום.
• אסיר או עציר, אשר עובד בעבודה(שירות) שאינה מוכרת כשירות רגיל של בתי הסוהר או של מקום מעצר.
• חוסה במעון (ע"פ חוק הנוער טיפול והשגחה) העובד בעבודת שירות שאינה מוכרת כירות רגיל של מעון או מעון נעול
• מי ששכרו נקבע ע"פ חוק כמו למשל חבר כנסת
• מי שנמצא בהכשרה מקצועית או שיקום מקצועי, במקום שאושרו בו תקנות הביטוח למוסד לביטוח לאומי.
• עובד בחו"ל, במידה והוא ומעבידו תושבי ישראל וחוזה העבודה נקר בישראל
• עובד חלקי, עובד לפי שעה, עובד מזמן לזמן מרצונ ועיקר קיומו של שכר העבודה, עובד בכלי שייט, עובד בכלי טיס,
עובד בישראל בשירות דיפלומטי, או קונסולרי של מדינת חוץ בתנאים שנקבעו ע"פ התקנות.

להלן המידע לקבלת תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה (לשכיר או עצמאי)

מה זה תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה ל-שכיר עובד שנפגע בתאונת עבודה זכאי למימון הטיפולים על ידי קופת החולים.

כדי לקבל טיפול במימון קופת החולים, על המעביד למלא לעובד טופס ב.ל 250 נקרא טופס תאונת עבודה והוא מיועד למי ששכיר שנפגע בתאונת עבודה.

לאחר שהמעסיק חתם על טופס זה, על הנפגע לפנות לקופת החולים בה הוא חבר והרופא ינפיק לו "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה".

הצורך של תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה שכיר הוא גם הכרחי על מנת שהביטוח הלאומי, יכיר בנפגע כנפגע תאונת עבודה. תעודה זו, היא בעלת חשיבות מכרעת בהסכמת הביטוח הלאומי, להכרה בתאונת עבודה,

לכן יש להקפיד, כי בתעודה רפואית זו, יירשמו כל הפגימות מהן סובל הנפגע מתאונת העבודה.

הגשת תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה.

בשלב השני, על נפגעי עבודה להגיש לביטוח הלאומי בהקדם טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה והודעה בדבר הפגיעה.

בטופס זה על הנפגע לתאר את נסיבות הפגיעה ותוצאותיה, כולל תאריך הפסקת העבודה עקב פגיעה זו.

על הנפגע, לצרף לטופס התביעה את התעודה הרפואית הראשונה לנפגעי עבודה, כאשר בתעודה זו יפורט הטיפול הרפואי שהנפגע קיבל.

יש לתאר את האבחנה הרפואית בטופס זה, והתקופה שהנפגע אינו יכול לעבוד בעקבות הפגיעה.

יש לציין כי הדו"ח יהיה של חדר מיון, תעודה רפואית מביה"ח.

ויש לציין, כי טופס רפואי משירות רפואה פרטי לא יתקבל. אם הנפגע חזר לעבוד, יציין את תאריך החזרה לעבודה ופרטי הטיפול הרפואי שקיבל.

מי שלא נעדר מהעבודה בעקבות הפגיעה, יסמן זאת בטופס.

על הנפגע למלא כתב ויתור סודיות רפואית אשר מצורף לטופס התביעה יחד עם המחאה מבוטלת,

4 תלושי שכר קודמים לתאונת העבודה ועוד מסמכים רפואיים שיהיו רלוונטיים להוכחת הפגיעה כתוצאה מהפגיעה בעבודה.

תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה עצמאי

עובד עצמאי, חייב יהיה להיות רשום בביטוח לאומי כאשר הוא משלם דמי ביטוח לאומי באופן עצמאי. מילוי טופס 283, של ביטוח לאומי הוא השלב הראשון בתהליך תביעה עקב תאונת עבודה. טופס זה למעשה אינו מהווה אישור הכרה בתאונת עבודה.

ולכן, על הנפגע העצמאי, למלא טופס 211 אשר יסייע כהוכחה לקיומה של תאונת עבודה. יש הבדל בטופס 250 ב.ל המיועד לעצמאים לבין טופס 283 אשר מיועד לעצמאים, לפני השלב של תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה שהוא עצמאי ולא שכיר. מצ"ב תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה טופס להורדה ואף דוגמה

אופן מתן הטיפול הרפואי

החל מ־1 בינואר 2016 ניתן הטיפול הרפואי לנפגע עבודה בקופה שבה הוא מבוטח. יש לשים לב: הביטוח הלאומי אינו מממן ישירות את הוצאות הטיפול הרפואי.

ולכן, בכל דרישה לטיפול רפואי יש לפנות למרפאת כללית שאליה משתייכים.

החלטת הביטוח הלאומי לאחר הגשת טופס התביעה לקבלת דמי פגיעה לנפגע בעבודה בשלב השלישי,

לאחר שהנפגע הגיש את טופס התביעה בצרוף התעודה הרפואית הראשונה לנפגע בעבודה והמסמכים הנדרשים כאמור, הביטוח הלאומי יקבע על סמך כל המסמכים שעמדו בפניו האם התאונה אכן קשורה לעבודה וככל שכן- אילו פגימות קשורות לתאונת העבודה.

ככל שתהיה הכרה בתאונת העבודה, התובע יקבל את דמי הפגיעה (הימים בהם היה בחופשת מחלה בעקבות התאונה) ועד למקסימום 91 ימי מחלה.

ככל שהביטוח לאומי יקבע כי התאונה אינה עונה על הגדרת תאונת עבודה עלפי החוק, יצא מכתב הדוחה את התביעה והנפגע לא היה זכאי לפיצוי כלשהו מהמוסד לביטוח לאומי. בכל החלטה של דחיה או אי הכרה בנזק מסוים כקשור לתאונה יש להיוועץ עם עורך דין לבחינת סיכויי ערר ולא לקבל כל החלטה מבלי לבחון את זכויותיכם המשפטיות.

_________________________
קישורים שימושיים למידע נוסף :

קופת חולים כללית – תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה כללית.

קופת חולים מכבי – תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה מכבי.

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות ניתן לפנות ישירות בטלפון לעו"ד שני חזון ויסמן  – 09-3750820

Call Now Button דילוג לתוכן